What is organicDa økologi er et meget brugt begreb, kan det være nærliggende at stille spørgsmålet om, hvad økologi egentlig er for en størrelse. Økologi er en videnskab, der bevæger sig i området mellem levende væsner og det miljø, som de omgiver sig i. Man forsøger således at studere og behandle forholdet mellem de levende væsner og deres omgivende miljø. Miljøet er her de ikke levende omgivelser, hvilket for eksempel kan være følgende elementer:

* Klima
* Forhold i jordbunden, hvilket for eksempel kan være dyr og mikroorganismer
* Geologi

Økologi som videnskab

Økologi som videnskab stammer tilbage fra 1860’erne, hvor en tysk biolog ved navnet Ernst Haeckel forsøgte at definere, hvad økologi var for noget. I dag er en mere accepteret definition på begrebet, at der er tale om gensidig afhængighed mellem individer i en art, artens levemåde, og det miljø som arten befinder sig i.

På trods af at der er tale om et bredt felt, er der alligevel en række grundlæggende principper, der gør sig gældende. Et af disse grundlæggende elementer er biologien, som tager sit udgangspunkt i de levende væsner.

Økologiske kriser

I løbet af de seneste par årtier har man kunnet se, at mennesker har et stigende ansvar for antallet af økologiske kriser. Det er derfor et element, som man er nødt til at kunne forholde sig til. Økologiske kriser er når der finder en ubalance sted i et økosystem, og det kan have mere eller mindre alvorlige virkninger i årene efter. Krisen kan opstå af naturlige årsager, men kan ligeledes være af menneskelig oprindelse. Alt efter krisens størrelse kan det gå ud over få arter eller kan ende med at udslette en lang række af arter. Eksempler på økologiske kriser kan blandt andet være følgende:

*Perm-Trias udslettelse for knap 250 millioner år siden
*Global opvarmning, som i dag forbindes med drivhuseffekten.
*Tjernobylkatastrofen i Ukraine i 1986.