Da økologi er noget, der ofte bliver omtalt i de danske medier, kan det være interessant at belyse de mange forskellige sider af emnet, da mange mennesker kan have interesse i dette. Netop oplysningen er blandt andet et af formålene med denne sides indhold, der sætter fokus på begrebet økologi i forskellige sammenhænge. Indholdet på denne side omhandler økologi generelt. Der vil blandt andet kunne findes tekster på siden, der forklarer hvad økologi generelt er, og om det er sundere end andre muligheder, ikke blot for mennesket selv, men for naturen der omgiver dem. Derudover vil der sættes fokus på forholdet mellem økologisk og konventionel dyrkning, samt hvilke fordele og ulemper der er ved hvert af disse forskellige typer af landbrug. Man vil desuden kunne finde tekster, der omhandler hvilke sundhedsmæssige ændringer indtagelsen af økologiske madvarer bevirker.

Derudover vil der ved hjælp af teksterne undersøges, om økologi og dyrevelfærd altid går hånd i hånd, og om forskningen på området egentligt kan bevise, at økologi er det sundeste valg. Slutteligt vil der sættes fokus på, hvordan danskernes vaner generelt er i forhold til økologi, og hvordan det har ændret sig.

Da økologi generelt må siges at være et yderst omdiskuteret emne, er det interessant at få afdækket området en smule mere. Alt i alt er håbet med denne side, at man kan forsøge at afdække mulighederne og begrænsningerne ved økologi og sammenligne det med allerede eksisterende former for dyrkning, ved at se det i et forskningsmæssigt såvel som i et samfundsmæssigt perspektiv.