scientists prove that ecology is healthyMan hører tit i de danske medier, at økologi er godt for dyr, for miljø og for menneskers sundhed generelt, men et interessant spørgsmål som man kan været fristet til at stille, kan være om forskningen egentlig kan bevise, at økologiske fødevarer er sundere end fødevarer, der stammer fra konventionelle landbrug, eller om der blot er tale om en formodet forbedring af helbredet?

Spørgsmålet har været omdiskuteret i forskerkredse, og der er en smule uenighed omkring dette. Uenighederne skyldes blandt andet, at selvom der er tale om sunde stoffer i de økologiske produkter, har det været en svær opgave at bevise, at dette medfører positive ændringer i menneskets sundhed. Dette hænger sammen med, at mennesker både ryger, drikker, dyrker motion, spiser usundt og lignende i løbet af deres liv. Derfor har det været svært at isolere de forskellige elementer og dermed kunne påpege, hvad der helt præcist skyldes hvilke sundhedsmæssige ændringer.

Hvad er der indtil nu blevet påvist?

På trods af komplikationerne i forbindelse med at påvise de sundhedsmæssige effekter af indtagelse af økologiske madvarer, har det alligevel været muligt at påvise visse elementer. Undersøgelser har vist, at mennesker der køber økologiske produkter generelt er sundere. Dette kan blandt andet hænge sammen med, at økologiske fødevarer har et lavere indhold af pesticider såvel som kunstige tilsætningsstoffer, og ofte indeholder de endda både flere mineraler og antioxidanter end fødevarer, som kommer fra konventionelle landbrug.

Forsøg med dyr har desuden vist, at indtagelse af pesticider ikke forbedrer ens sundhed, hvilket igen kan indikere, at økologiske fødevarer er sundere, da de ikke indeholder disse stoffer. Nogle forskergrupper går endda så langt som til at sige, at det forhøjede indhold af antioxidanter, som findes i de økologiske produkter, giver en lige så stor forbedring af helbredet, som hvis man dagligt spiser flere portioner af både frugt og grønt.