Ecology and animal welfareCirka hvert femte æg, der findes i et gennemsnitligt dansk køleskab, stammer fra en økologisk høne. At der er tale om en økologisk høne vil sige, at den ikke er henvist til et bur, da den har haft rigelig med plads og mulighed for at lede efter føde i jorden. På trods af at disse høns jo må siges at have et mere naturligt, og måske endda et bedre liv, har økologiske høns alligevel en dødelighed, der er langt højere end høns, der findes i konventionelle landbrug. Man kan derfor spørge sig selv, hvorfor dette er tilfældet.

Hvorfor er dødeligheden højere hos økologiske høns, hvis deres levevilkår er bedre?

Et element, som man kan tage fat på, er deres adgang til arealer, der ligger ude i det fri. Adgangen til det fri betyder, at flere høns fra økologiske landbrug, vil blive spist af ræve eller lignende rovdyr. Dette er ikke tilfældet for høns fra konventionelle landbrug, da de ikke kommer i nærheden af rovdyr, da de jo lever deres liv i et bur på landmandens gård.

Et andet element, der er vigtigt, er at økologiske høns har en større sandsynlighed for at blive udsat for skadedyr, som for eksempel parasitter. Dette hænger sammen med, at de er i kontakt med omverdenen, hvorved de kan blive smittet af dyr fra det nære område.

Er økologi lig med en forbedret dyrevelfærd?

Flere forskere på området roser de økologiske landmænd for at forbedre levevilkårene for deres dyr. På trods af disse komplimenter, er der dog stadig elementer der kan ændres. For eksempel bør den tidligere nævnte dødelighed hos økologiske høns nedsættes yderligere. Dog vil nogle mennesker kunne argumentere for, at dødeligheden hos økologiske høns ikke er et problem, da de samtidig kommer til at opleve et rigere liv. Dog har der været tiltal til at nedsætte dødeligheden ved for eksempel at beskytte hønsene mod ræve og rovfugle ved at plante træer, der kan fungere som skjulesteder.