Organic and conventional farmingI forbindelse med økologi kommer der to begreber i spil. Dette er henholdsvis økologisk og konventionelt landbrug, der er to forskellige måder at producere fødevarer på. Mens økologisk dyrkning har fokus på det naturlige, har det konventionelle landbrug fokus på at optimere landbruget og sænke omkostningerne i forbindelse med produktion, hvilket blandt andet kan ske ved brug af kemiske tilsætningsstoffer.

Økologisk dyrkning

Landmænd inden for denne type landbrug benytter naturlige næringsstoffer i jorden. For at fjerne skadedyr benyttes blandt andet naturlige rov-insekter, der nedkæmper de uønskede dyr på marken. Fødevarerne får således mulighed for at gro naturligt. Her kan blandt andet nævnes frugt og grøntsager. Ved økologisk landbrug får disse frugter og grøntsager mulighed for at blive solmodne. På denne måde udvikler de et indhold af antioxidanter, der blandt andet beskytter mod celleskader og kræft.

Konventionel dyrkning

Landmænd benytter her ofte kemiske stoffer for at holde fødevarerne fri for skadedyr og eventuelle sygdomme. Resultatet af denne form for dyrkning kan være, men er ikke altid, at fødevarerne kan indeholde kemiske rester fra produktionen. Disse stoffer kan i sidste ende være skadelige for mennesker, hvorfor man ønsker at undgå, at de bliver indtaget. Desuden har undersøgelser vist, at fødevarerne generelt har et lavere indhold af næringsstoffer. Dette kan blandt andet skyldes, at jordens kvalitet er lavere ved konventionelle landbrug end ved økologiske landbrug, hvilket skyldes, at jorden er udpint, hvorefter vigtige næringsstoffer og mineraler er blevet fjernet fra jorden.

Hvilken form for dyrkning er bedst?

Alt i alt må man gøre op med sig selv, om man ønsker at tage risikoen med konventionelle fødevarer. Det er ikke nødvendigvis sikkert at de indeholder spor af pesticider, men man bør være opmærksom på at det kan være tilfældet. Ofte er prisen på disse fødevarer ligeledes lavere, hvilket kan være grunden til, at mange mennesker føler sig afskrækket fra at købe økologiske varer, da de generelt er dyrere.